Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ผลงานครู

::  ปีการศึกษา 2562  ::
ภาพผลงานครูและนักเรียน
  

     การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคมคม 2562 ณ จังหวัดระยอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รางวัลชนะเลิศ กรีฑา วิ่งผลัด 8X50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย (คลิก)

    

ผลการฝึกอบรมด้านกิจการงานลูกเสือ
- ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
- ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ (คลิก)

    

     ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.กาฬสินธุ์ ธระหว่างวันที 26-28 มิถุนายน 2562 (คลิก)

    
    
    
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297