Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมประชุมรับมอบทุนนโยบายก่อนปิดภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมประชุมรับมอบทุนนโยบายก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

245

246

247

249253248251

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297