Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ การร่วมลงนาม MOU ด้านกีฬา(ฟุตบอล)

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น-วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี

ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา(ฟุตบอล) วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565

240

 

241

 

242

243

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297