Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โนนทันโอเพ่น ครั้งที่ 2

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส โนนทันโอเพ่น ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

51

52

54

55

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297