Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ชวนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมโพธิสาร

285

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297