<<- โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น >><< ข่าวเด่นวันนี้  >> ข่าวเด่นวันนี้

     
       
   
         
   หน้าหลัก
       ข้อมูลโรงเรียน    
              ข้อมูลทั่วไป    
              ประวัติโรงเรียน    
                วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย    
          นโยบายการบริหาร    
              โครงสร้างการบริหาร    
              โครงสร้างหลักสูตร    
          ระเบียบโรงเรียน    
  ข้อมูลทั่วไป             งานทะเบียนและวัดผล    
  ประวัติโรงเรียน             ปฎิทินกิจกรรม    
  วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย             เพลงมาร์ชโรงเรียน    
  นโยบายการบริหาร             ผลงานครู    
  โครงสร้างการบริหาร             ผลงานนักเรียน    
  โครงสร้างหลักสูตร             เผยแพร่ผลงานวิชาการ    
  ระเบียบโรงเรียน      ทำเนียบบุคลากร    
  งานทะเบียนและวัดผล             ทำเนียบผู้บริหาร    
  ปฎิทินกิจกรรม             คณะผู้บริหารโรงเรียน    
  เพลงมาร์ชโรงเรียน             คณะกรรมการสถานศีกษา    
 

ผลงานครู

            คณะครู บุคลากร    
  ผลงานนักเรียน             ฝ่ายบริหารวิชาการ    
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

            ฝ่ายบริหารงบประมาณ    
          ฝ่ายบริหารงานบุคคล    
          ฝ่ายบริหารทั่วไป    
              สายชั้นอนุบาล    
              สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3    
          สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6    
  ทำเนียบผู้บริหาร             สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3    
  คณะผู้บริหารโรงเรียน             
  คณะกรรมการสถานศีกษา      ข่าวประชาสัมพันธ์    
  คณะครู บุคลากร      ภาพกิจกรรม    
  ฝ่ายบริหารวิชาการ      ติดต่อเรา
  ฝ่ายบริหารงบประมาณ      แผนที่เว็บไซต์
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล        
  ฝ่ายบริหารทั่วไป        
  บุคลากรสายชั้น    
  อนุบาล          
  ประถมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3          
  ขอบฟ้ากว้าง (พิเศษ)          
       
       
 

+:: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ::+

         
 

Website Hit Counter

         
           
 
     
         
 

       
     
        โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  
    โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  
        โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู  
        โรงเรียนเทศบาลโนนทัน  
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  
        โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  
        โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน  
     
     
         
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
         
         
     
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
           
       
                 
                 
 
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  โทร. 0-4322-5297  
  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  
  Copyrigth © 2009 Nonthun Municipal School. Display Screen Resolution 1024 By 768 pixels  
  Admin : jojopamorn@hotmail.com Tel. 08-7435-2293