Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Pamorn Patte 201
ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 327
ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 489
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Pamorn Patte 458
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน เขียนโดย Pamorn Patte 486
ประกาศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เขียนโดย Pamorn Patte 507
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 418
ประกาศกำหนดเปิด - ปิด การเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 513
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 679
ประกาศการรับวัคซีนเด็กอายุ 5 ปี - ไม่เกิน 12 ปี เขียนโดย Pamorn Patte 736
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297