Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ข่าวประกาศจากโรงเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแจ้งกำหนดปิด-เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนโดย Pamorn Patte 389
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย Pamorn Patte 693
ประกาศนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เขียนโดย Pamorn Patte 784
ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565 เขียนโดย Pamorn Patte 1155
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย Pamorn Patte 988
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน เขียนโดย Pamorn Patte 865
ประกาศโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เขียนโดย Pamorn Patte 836
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 748
ประกาศกำหนดเปิด - ปิด การเรียนการสอน เขียนโดย Pamorn Patte 850
ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2565 เขียนโดย Pamorn Patte 990
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297