Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดคาเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

13

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ไฟล์ดาวน์โหลดขนาดไฟล์วันที่โพส
Download this file (17743813509910.pdf)ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน198 kB07 มีนาคม 2023 / 12:20
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297