Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง (ฟุตบอล)

การรับสมัครคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตามโครงการจ้างครูเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล

21

22

23

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297